Індекси промислової продукції за видами діяльності

                                  за січеньтравень 2019 року

 

(відсотків) 

 

Код за КВЕД-2010

Травень 2019р.

до квітня

2019р.

Травень 2019р.

до травня

2018р.

Січень– травень

2019р. до

січня– травня 2018р.

Промисловість

B+C+D

98,3

100,4

97,9

Добувна та переробна промисловість

B+C

99,0

97,1

98,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

101,7

105,0

103,9

Переробна промисловість

С

96,9

91,2

93,4

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

114,8

91,1

83,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

99,3

68,4

70,1

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

91,3

73,3

85,5

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

98,9

110,4

96,4

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

96,0

90,4

105,5

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

96,3

83,5

67,8

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

102,7

106,2

99,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

96,6

109,2

97,0

_____________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  01/07/2019