Індекси промислової продукції за видами діяльності

                                  за січеньчервень 2019 року

 

(відсотків) 

 

Код за КВЕД-2010

Червень 2019р.

до травня

2019р.

Червень 2019р.

до червня

2018р.

Січень– червень

2019р. до

січня– червня 2018р.

Промисловість

B+C+D

94,0

94,4

97,3

Добувна та переробна промисловість

B+C

95,8

94,8

97,6

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

97,7

102,0

103,6

Переробна промисловість

С

94,1

89,1

92,7

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

72,9

78,1

82,2

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

112,2

97,0

74,1

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

99,1

76,8

84,0

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

102,8

113,5

99,6

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

100,7

91,9

102,5

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

116,6

86,0

70,7

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

85,0

93,4

98,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

90,0

93,4

96,5

____________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  29/07/2019