Індекси промислової продукції за видами діяльності

                                  за січеньлипень 2019 року

 

(відсотків) 

 

Код за КВЕД-2010

Липень 2019р.

до червня

2019р.

Липень 2019р.

до липня

2018р.

Січень– липень

2019р. до

січня– липня 2018р.

Промисловість

B+C+D

98,0

93,3

96,7

Добувна та переробна промисловість

B+C

103,9

99,3

97,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

102,7

101,8

103,4

Переробна промисловість

С

104,9

97,1

93,3

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

116,2

81,5

82,1

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

90,3

63,4

72,3

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

108,6

81,7

83,6

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

85,9

105,7

100,5

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

114,2

105,9

103,1

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

118,0

151,6

78,6

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

91,7

112,7

100,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

82,8

78,2

94,1

____________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  29/08/2019