Індекси промислової продукції за видами діяльності

                                  за січеньсерпень 2019 року

 

(відсотків) 

 

Код за КВЕД-2010

Серпень 2019р.

до липня

2019р.

Серпень 2019р.

до серпня

2018р.

Січень– серпень

2019р. до

січня– серпня 2018р.

Промисловість

B+C+D

103,5

96,0

96,6

Добувна та переробна промисловість

B+C

102,5

97,2

97,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

100,1

99,9

102,9

Переробна промисловість

С

104,5

95,0

93,5

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

104,3

83,2

82,3

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

64,7

55,4

70,4

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

90,8

77,2

82,7

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

111,9

102,0

100,7

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

104,9

101,1

102,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

89,5

128,8

83,2

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

127,0

115,5

102,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

106,9

92,4

93,9

____________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  27/09/2019