Індекси промислової продукції за видами діяльності

                                  за січеньвересень 2019 року

 

(відсотків) 

 

Код за

КВЕД-2010

Вересень 2019р.

до серпня

2019р.

Вересень 2019р.

до вересня

2018р.

Січень– вересень

2019р. до

січня–вересня 2018р.

Промисловість

B+C+D

95,7

89,9

95,8

Добувна та переробна промисловість

B+C

97,5

94,3

97,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

95,7

96,8

102,2

Переробна промисловість

С

99,1

92,4

93,4

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

98,9

84,6

82,5

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

137,8

63,5

69,5

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

106,3

95,6

84,0

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

108,7

108,4

101,7

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

89,3

95,3

101,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

86,6

89,3

83,9

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

95,8

84,8

99,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

90,1

77,8

92,3

____________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  30/10/2019