Основні показники соціально-економічного розвитку регіону

 

 

Фактично

за

 січень–жовтень

  2019р.

Темпи  зростання  (зниження), %

 жовтень  2019р. до

  січеньжовтень

   2019р.

до

січня–

жовтня

 2018р.

довідково:

  січеньжовтень

   2018р.

до

 січня–

жовтня

   2017р.

вересня

  2019р.

жовтня

    2018р.

Кількість  зареєстрованих безробітних  на кінець періоду

(за даними державної служби зайнятості), тис. осіб

7,9

95,0

101,5

х

х

Середньомісячна  заробітна плата одного  працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн

87031

101,42

116,23

117,24

125,25

реальна, %

х

100,82

108,33

108,14

112,75

Заборгованість  із виплати заробітної плати6, усього,

млн.грн

41,6

114,8

105,0

х

164,5

Індекс споживчих цін

х

100,6

106,3

104,47 

107,28

Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн

50959,01

х

х

х

х

Індекс промислової  продукції

х

108,7

92,8

95,5

112,7

Індекс сільськогосподарської продукції

х

х

х

100,0

103,2

Обсяг  виробленої будівельної продукції, тис.грн

2400598

х

х

х

х

Індекс будівельної  продукції

х

х

х

95,5

133,6

Капітальні  інвестиції, млн.грн

5831,41

х

х

96,74

96,15

Загальна  площа прийнятих в експлуатацію нових житлових будівель, тис.м2

569,91

х

х

220,24

73,05

Експорт  товарів, млн.дол. США

673,51

х

х

97,94

155,75

Імпорт  товарів, млн.дол. США

592,21

х

х

93,84

147,65

Сальдо (+,–)

81,31

х

х

х

х

Експорт  послуг, млн.дол. США

50,91

х

х

109,54

116,85

Імпорт  послуг, млн.дол. США

20,21

х

х

150,44

115,15

Сальдо (+,–)

30,71

х

х

х

х

Вантажооборот, млн.ткм

1030,2

108,1

111,0

112,1

93,1

Пасажирооборот, млн.пас.км

943,3

115,6

77,6

81,3

112,3

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн

20636,9

102,3

108,2

109,1

108,5

___________________

1 Дані  за  січень–серпень  2019р.

2 Серпень 2019р. у % до липня  2019р.

3 Серпень 2019р. у % до серпня  2018р.

4 Січень–серпень 2019р. у % до січня–серпня  2018р.

5 Січень–серпень 2018р. у % до січня–серпня  2017р

6 Станом  на  1  вересня.   

7 Вересень  2019р. до  грудня  2018р.

8 Вересень  2018р. до  грудня  2017р.

 

 

 

 

     Дата останньої модифікації:  04/12/2019