Індекси промислової продукції за видами діяльності

                                  за січеньжовтень 2019 року

 

(відсотків) 

 

Код за КВЕД-2010

Жовтень 2019р.

до вересня

2019р.

Жовтень 2019р.

до жовтня

2018р.

Січень– жовтень

2019р. до

січня– жовтня 2018р.

Промисловість

B+C+D

108,7

92,8

95,5

Добувна та переробна промисловість

B+C

107,6

97,9

97,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

107,1

102,1

102,2

Переробна промисловість

С

108,0

94,9

93,6

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

108,6

92,6

83,6

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

119,3

78,1

70,4

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

97,7

80,8

83,7

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

102,1

116,7

103,3

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

108,7

100,1

101,6

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

94,7

69,7

82,3

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

114,3

90,5

98,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

112,2

79,5

91,0

____________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  28/11/2019