Індекси промислової продукції за видами діяльності

                                  за січеньлистопад 2019 року

 

(відсотків) 

 

Код за КВЕД-2010

Листопад 2019р.

до жовтня

2019р.

Листопад 2019р.

до листопада

2018р.

Січень– листопад

2019р. до

січня– листопада 2018р.

Промисловість

B+C+D

97,6

97,9

95,7

Добувна та переробна промисловість

B+C

95,1

108,1

98,3

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

97,6

101,3

102,1

Переробна промисловість

С

93,2

114,4

95,3

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

88,5

89,6

84,1

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

100,2

87,8

71,9

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

101,4

94,4

84,6

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

94,4

1226,2

114,2

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

83,1

100,6

101,5

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

93,9

57,8

79,5

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

97,9

97,4

98,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

105,3

77,2

89,7

____________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  30/12/2019