Основні показники соціально-економічного розвитку регіону

 

 

Фактично

за

2019р.

Темпи  зростання  (зниження), %

грудень 2019р. до

 

2019р.

до

2018р. 

довідково:

2018р.

до

 2017р.

листопада

 2019р.

грудня

2018р.

Кількість  зареєстрованих безробітних  на кінець періоду

(за даними державної служби зайнятості), тис. осіб

8,6

108,8

105,3

х

х

Середньомісячна  заробітна плата одного  працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн

87451

98,12

115,03

116,94

124,85

реальна, %

х

97,82

109,33

108,34

112,75

Заборгованість  із виплати заробітної плати6 усього,

млн.грн

50,9

108,5

156,4

х

95,5

Індекс споживчих цін

х

99,8

104,5

104,57  

109,18

Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн

61408,71

х

х

х

х

Індекс промислової  продукції

х

97,9

89,8

95,2

110,3

Індекс сільськогосподарської продукції

х

х

х

98,2

101,1

Обсяг  виробленої  будівельної продукції, тис.грн

3503981

х

х

х

х

Індекс будівельної  продукції

х

х

х

101,9

117,9

Експорт  товарів, млн.дол. США

842,01

х

х

102,64

138,25

Імпорт  товарів, млн.дол. США

760,61

х

х

99,44

135,65

Сальдо (+,–)

81,41

х

х

х

х

Вантажооборот, млн.ткм

1236,1

100,1

90,3

107,8

96,2

Пасажирооборот, млн.пас.км

1114,1

93,8

104,9

80,6

109,9

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн

25789,2

117,8

109,9

109,3

110,7

___________________

1 Дані  за  січень–листопад  2019р.

2 Листопад 2019р. у % до жовтня  2019р.

3 Листопад 2019р. у % до листопада  2018р.

4 Січень–листопад 2019р. у % до січня–листопада  2018р.

5 Січень–листопад 2018р. у % до січня–листопада  2017р

6 Станом  на  1  грудня.   

7  Грудень  2019р. до  грудня  2018р.

8  Грудень  2018р. до  грудня  2017р.

 

 

 

     Дата останньої модифікації:  04/02/2020