Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності

                           по Івано-Франківській області

                                 за IV квартал  2019 року

 

 

 

Код за  КВЕД-2010  

Обсяг реалізованих послуг, тис.грн

У т.ч. реалізовано послуг, тис.грн 

Розподіл обсягу реалізованих послуг за категоріями споживачів (у % до загального обсягу)

населенню 

підприємствам (установам) 

іншим категоріям споживачів 

населенню  

підприємствам (установам) 

іншим категоріям споживачів 

Усього

 

2195899,5

516392,2

1623957,9

55549,4

23,5

74,0

2,5

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

1303697,9

87123,9

1211330,3

5243,7

6,7

92,9

0,4

Наземний і трубопровідний транспорт

49

565896,8

60815,9

502803,7

2277,2

10,7

88,9

0,4

Водний транспорт

50

Авіаційний транспорт

51

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

к

к

к

к

к

к

к

Поштова та кур'єрська діяльність

53

к

к

к

к

к

к

к

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

105219,5

64614,6

39123,6

1481,3

61,4

37,2

1,4

Інформація та телекомунікації

J

143129,2

63192,9

76152,0

3784,3

44,2

53,2

2,6

Видавнича діяльність

58

9081,7

411,0

8600,3

70,4

4,5

94,7

0,8

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів

59

13660,4

13350,4

310,0

97,7

2,3

Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

60

6558,6

2064,7

4436,3

57,6

31,5

67,6

0,9

Телекомунікації (електрозв'язок)

61

77997,4

47366,8

29223,3

1407,3

60,7

37,5

1,8

Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність

62

35419,0

33434,9

1984,1

94,4

5,6

Надання інформаційних послуг

63

412,1

147,2

264,9

35,7

64,3

Операції з нерухомим майном

L

165918,7

14444,8

120250,3

31223,6

8,7

72,5

18,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

149620,9

17582,9

125218,5

6819,5

11,8

83,7

4,6

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

69

6035,1

к

4228,1

к

к

70,1

к

Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування

70

к

к

к

к

к

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження

71

119657,1

13797,4

103033,8

2825,9

11,5

86,1

2,4

Наукові дослідження та розробки

72

9798,8

233,6

9565,2

2,4

97,6

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку

73

10331,4

325,8

6095,8

3909,8

3,2

59,0

37,8

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

74

к

к

к

к

к

Ветеринарна діяльність

75

2594,7

1277,5

к

к

49,2

к

к

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

144323,5

103534,3

34740,5

6048,7

71,7

24,1

4,2

Освіта

P

97771,5

95008,5

к

к

97,2

к

к

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

71695,6

60224,5

11001,8

469,3

84,0

15,3

0,7

Мистецтво, спорт, розваги та  відпочинок

R

7061,8

5256,5

1415,4

389,9

74,4

20,1

5,5

Надання інших видів послуг

S

7460,9

5409,3

к

к

72,5

к

к

_____________

к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.  

 

 

 

 

     Дата останньої модифікації: 10/03/2020