Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2019 році1

                                                   (остаточні дані)

(тис.грн)

 

Код за

КВЕД-2010

Січень

Січень– лютий

Січень– березень

Січень– квітень

Січень– травень

Січень– червень

Січень– липень

Січень–серпень

Січень–вересень

Січень–жовтень

Січень–листопад

Січень–грудень

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

6648271,7

11823013,1

17567837,3

23616206,7

29529634,9

34397393,3

40749645,1

46073295,7

51031110,3

56528087,6

61556258,9

66820509,3

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

3767619,6

6305154,5

9782428,2

13926269,7

18047178,8

21513550,5

26603917,6

30472336,2

33965314,1

37930495,7

41312546,1

44698477,4

66,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

948116,4

1444308,8

1567959,3

2460229,0

2985613,3

3245563,1

4914730,5

5295192,0

5447215,0

5941580,1

6271056,3

6701792,9

10,0

Переробна промисловість

С

2819503,2

4860845,7

8214468,9

11466040,7

15061565,5

18267987,4

21689187,1

25177144,2

28518099,1

31988915,6

35041489,8

37996684,5

56,9

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

436215,2

670278,7

924343,1

1163865,0

1397240,4

1630670,8

1890614,5

2153441,6

2413146,3

2699790,8

2981731,8

3307486,3

4,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

36568,6

62153,0

102634,7

137929,8

168110,4

215501,2

266033,3

295590,2

338155,7

384687,7

419512,2

446803,7

0,7

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

461406,8

897980,3

1391981,1

1850811,0

2332007,7

2743299,2

3199613,9

3642693,3

4064554,9

4483125,9

4895819,4

5215312,1

7,8

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1195459,4

1710783,4

3218859,7

4631663,8

6237758,4

7625439,0

8913129,0

10285700,1

11608618,6

12979312,2

14148687,4

15284299,1

22,9

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

321917,5

800921,8

1478048,8

2212114,4

2992898,0

3741681,3

4734023,1

5704350,7

6546803,9

7448923,8

8113235,0

8678480,5

13,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

25104,3

50488,7

89187,2

126430,6

169839,2

215888,1

274883,2

326235,4

373451,4

418407,6

466811,4

511609,1

0,8

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

269502,5

531007,4

799890,8

1048250,2

1375949,4

1635291,8

1869263,9

2145444,4

2479190,4

2789294,0

3145504,4

3579749,2

5,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

2841907,5

5441539,3

7670520,2

9534353,0

11282423,3

12644365,8

13867655,0

15284009,5

16708554,3

18197589,5

19803149,0

21638051,7

32,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

38744,6

76319,3

114888,9

155584,0

200032,8

239477,0

278072,5

316950,0

357241,9

400002,4

440563,8

483980,2

0,7

______________

1 Інформація підготовлена за результатами державного статистичного спостереження "Економічні показники короткотермінової статистики промисловості". Дані за видами діяльності сформовані за однорідними продуктами відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010) (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2020р.).

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 12/03/2020