АРХІВ

 

 

 

     Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності 1

 

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

20192

тис.грн

у % до підсумку

тис.грн

у % до підсумку

тис.грн

у % до підсумку

тис.грн

у % до підсумку

тис.грн

у % до підсумку

тис.грн

у % до підсумку

тис.грн

у % до підсумку

тис.грн

у % до підсумку

тис.грн

у % до підсумку

тис.грн

у % до підсумку

Промисловість

13837621,1

100

24187656,4

100

25268815,4

100

22014433,7

100

25142777,5

100

34741880,0

100

37267619,4

100

48834881,0

100

75147591,7

100

69227640,0

100

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

884786,2

6,4

2577628,8

10,7

2609622,1

10,3

2691067,3

12,2

3046279,9

12,1

3583504,0

10,3

3967024,7

10,6

3415441,5

7,0

9312311,3

12,4

6182806,0

8,9

Переробна промисловість

7862948,0

56,8

13045855,6

53,9

13144910,8

52,0

9764544,4

44,4

11644994,7

46,3

19445994,4

56,0

16571780,4

44,5

25152210,9

51,5

40076359,9

53,3

38774938,9

56,0

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

2018222,1

14,6

2515148,2

10,4

3056317,3

12,1

3136046,4

14,2

3184933,9

12,7

7053255,0

20,3

2820667,7

7,6

2822081,2

5,8

4548023,1

6,0

3373143,3

4,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

265924,1

1,9

350537,0

1,4

328791,5

1,3

260631,0

1,2

382245,9

1,5

575005,1

1,7

432535,2

1,2

468393,5

1,0

497023,0

0,7

495240,7

0,7

виготовлення виробів з дерева, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

1662045,1

12,0

2272484,7

9,4

2266662,6

9,0

2362300,6

10,7

3126227,1

12,4

4276287,4

12,3

4914795,4

13,2

5578645,9

11,4

6498511,9

8,6

5249311,1

7,6

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

945846,4

6,8

993396,3

4,1

49812,7

0,2

63852,2

0,3

148679,6

0,6

174141,7

0,5

к

к

207198,4

0,4

272306,2

0,4

217113,4

0,3

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

888564,1

6,4

3975337,1

16,4

4456556,3

17,6

877715,2

4,0

1269552,9

5,1

1454887,5

4,2

1241802,0

3,3

6935224,8

14,2

16172791,8

21,5

15330032,2

22,1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

11750,0

0,1

6344,6

0,0

4980,7

0,0

5457,6

0,0

7676,9

0,0

8124,6

0,0

к

к

6446,9

0,0

5160,6

0,0

181536,5

0,3

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

1490978,2

10,8

1846020,1

7,6

1917563,5

7,6

1991666,1

9,0

2228451,9

8,9

3188026,2

9,2

4199975,9

11,3

5590504,6

11,4

7564412,6

10,1

8982646,6

13,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів

166267,0

1,2

205939,9

0,9

199348,5

0,8

224369,7

1,0

224806,2

0,9

363613,1

1,0

593499,3

1,6

712005,1

1,5

568577,2

0,7

637460,1

0,9

машинобудування

242065,7

1,8

667704,0

2,8

612683,1

2,4

611376,4

2,8

786163,9

3,1

1979117,8

5,7

1915416,0

5,1

2257026,7

4,6

3284480,2

4,4

3608992,7

5,2

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

21640,1

0,2

36027,3

0,1

28023,0

0,1

25140,5

0,1

27977,6

0,1

25294,9

0,1

33084,1

0,1

37951,1

0,1

47039,8

0,1

51676,5

0,1

виробництво електричного устатковання

65867,5

0,5

379312,0

1,6

350514,7

1,4

298522,8

1,4

400542,0

1,6

1619239,2

4,7

1176620,2

3,2

1254954,1

2,6

1489758,1

2,0

1655907,1

2,4

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

89358,2

0,6

166934,6

0,7

181422,1

0,7

143965,5

0,7

176057,1

0,7

113547,0

0,3

166387,2

0,4

173805,6

0,3

237876,5

0,3

175635,3

0,3

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

65199,9

0,5

85430,1

0,4

52723,3

0,2

143747,6

0,7

181587,2

0,7

221036,7

0,6

539324,5

1,4

790315,9

1,6

1509805,8

2,0

1725773,8

2,5

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

171285,3

1,2

212943,7

0,9

252194,6

1,0

231129,2

1,0

286256,4

1,1

373536,0

1,1

441575,6

1,2

574683,8

1,2

665073,3

0,9

699462,3

1,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

4866358,2

35,2

8263822,8

34,2

9238765,3

36,6

9291534,1

42,2

10194463,1

40,6

11447290,8

32,9

16413574,0

44,0

19872219,1

40,7

25276402,7

33,6

23728638,8

34,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

223528,7

1,6

300349,2

1,2

275517,2

1,1

267287,9

1,2

257039,8

1,0

265090,8

0,8

315240,3

0,9

395009,5

0,8

482517,8

0,7

541256,3

0,8

                           

1 Інформація сформована із урахуванням розподілу даних структурних підрозділів підприємства, які розташовані в інших адміністративно-територіальних угрупуваннях, ніж саме підприємство.

2 Дані попередні.

   Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 26/06/2020