Кількість померлих за окремими причинами смерті

                            у січні 2020 року

 

 

Коди причин смерті

за МКХ10

Осіб

Усього

A00–Y89

1596

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

11

з них

 

 

туберкульоз

A15–A19

8

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

2

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

177

з них злоякісні

C00–C97

172

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

E00–E89

2

з них цукровий діабет

E10–E14

2

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

1

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

7

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

1153

з них

 

 

ішемічна хвороба серця

I20–I25

998

алкогольна кардіоміопатія

I42.6

5

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

87

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

17

з них грип і пневмонія

J10–J18

4

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

59

з них алкогольна хвороба печінки

K70

2

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

2

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

M00–M99

2

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N99

4

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P07–P96

6

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

Q00–Q99

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних  і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

89

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

66

з них

 

 

транспортні нещасні випадки

V01–V99

11

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

2

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09

5

випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)

X40–X44,

X46–X49

1

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

навмисне самоушкодження

X60–X84

17

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99,

Y00–Y09

 

 

 

 

 

1

     Дата останньої модифікації:  23/03/2020