Основні показники соціально-економічного розвитку регіону

 

 

Фактично

за

січень

 2020р.

Темпи  зростання  (зниження), %

січень 2020р. до

довідково:

січень 2019р.

до

січня 2018р.

грудня

 2019р.

січня

  2019р.

Середньомісячна  заробітна плата одного  працівника

 

 

 

 

номінальна, грн

88171

108,72

115,53

124,34

реальна, %

х

108,92

110,43

112,54

Заборгованість із виплати заробітної плати5 усього, млн.грн

36,7

72,0

158,8

118,0

Індекс споживчих цін

х

100,3

103,7

101,16   

Обсяг реалізованої промислової продукції1, млн.грн

66618,4

х

х

х

Індекс промислової  продукції

х

88,4

97,1

94,8

Індекс сільськогосподарської продукції

х

х

101,4

102,5

Обсяг  виробленої  будівельної продукції, тис.грн

116745

х

х

х

Індекс будівельної  продукції

х

х

134,9

88,0

Капітальні  інвестиції, млн.грн

8869,37

х

102,08

84,79

Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, тис.м2

752,91

х

186,310

77,34

Експорт  товарів, млн.дол. США

911,61

х

104,610

131,04

Імпорт  товарів, млн.дол. США

833,91

х

100,010

129,84

Сальдо (+,–)

77,71

х

х

х

Експорт  послуг, млн.дол. США

69,81

х

114,410

111,74

Імпорт  послуг, млн.дол. США

26,41

х

141,110

116,94

Сальдо (+,–)

43,41

х

х

х

Вантажообіг, млн.ткм

64,1

62,3

82,3

134,3

Пасажирообіг, млн..пас.км

79,7

96,2

80,4

90,9

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн

2109,0

75,6

110,6

110,8

___________________

1 Дані  за  2019р.

2 Грудень  2019р.  у  % до  листопада  2019р.

3 Грудень  2019р.  у  % до  грудня  2018р.

4 2018р.  у  %  до  2017р.

5 Станом  на  1  січня.   

6 Січень  2019р.  у % до  грудня  2018р.

7 Дані  за  січень–грудень  2019р.

8 Січень–грудень  2019р.  у  %  до  січня–грудня  2018р.

9 Січень–грудень  2018р.  у  %  до  січня–грудня  2017р.

10 2019р.  у  %  до  2018р.

 

 

 

 

     Дата останньої модифікації:  06/03/2020