Індекси промислової продукції за видами діяльності

                                    за січень–лютий 2020 року

 

(відсотків) 

 

Код

за КВЕД-2010

Лютий 2020р.

до січня

2020р.

Лютий 2020р.

до лютого

2019р.

Січень–лютий

2020р. до

січня–лютого 2019р.

Промисловість

B+C+D

101,5

107,0

101,7

Добувна та переробна промисловість

B+C

104,6

121,3

114,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

94,0

107,1

105,5

Переробна промисловість

С

114,0

134,5

123,9

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

108,6

124,2

120,7

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

92,9

81,0

85,0

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

151,6

92,4

81,7

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

101,2

185,2

150,1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

161,0

109,4

111,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

127,8

133,4

124,2

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

128,0

124,8

126,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

93,2

78,5

76,3

_______________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  27/03/2020