Індекси промислової продукції за видами діяльності

                                    за січень–березень 2020 року

 

(відсотків) 

 

Код за КВЕД-2010

Березень 2020р.

до лютого

2020р.

Березень 2020р.

до березня

2019р.

Січень–березень

2020р. до

січня–березня 2019р.

Промисловість

B+C+D

99,7

84,2

95,1

Добувна та переробна промисловість

B+C

98,7

86,4

103,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

106,1

103,0

104,6

Переробна промисловість

С

93,2

76,0

102,4

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

81,2

78,9

104,3

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

88,3

50,1

70,4

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

103,6

90,1

84,7

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

89,0

64,7

106,6

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

127,5

104,9

108,3

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

102,1

73,9

97,8

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

68,9

86,8

111,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

102,7

78,4

77,0

_______________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  29/04/2020