Основні показники соціально-економічного розвитку регіону

 

 

Фактично

за

 січень–квітень

  2020р.

Темпи  зростання  (зниження), %

 квітень  2020р. до

  січеньквітень

    2020р.

до

  січня–квітня

 2019р.

довідково:

  січеньквітень

    2019р.

до

 січня–квітня

   2018р.

березня

  2020р.

квітня

    2019р.

Середньомісячна  заробітна плата одного  працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн

91291

101,72

111,13

113,54

118,65

реальна, %

х

100,82

108,23

110,24

109,65

Заборгованість  із виплати заробітної плати6 усього,

млн.грн

24,7

101,4

85,9

х

125,4

Індекс споживчих цін

х

100,7

102,3

101,67 

103,88

Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн

12949,91

х

х

х

х

Індекс промислової  продукції

х

91,6

77,6

90,3

97,5

Індекс сільськогосподарської продукції

х

х

х

102,5

101,9

Обсяг  виробленої  будівельної продукції, тис.грн

682586

х

х

х

х

Індекс будівельної  продукції

х

х

х

95,8

130,7

Капітальні  інвестиції, млн.грн

984,01

х

х

50,54

82,65

Загальна  площа  житлових будівель, прийнятих  в експлуатацію, тис.м2

151,41

х

х

64,44

281,25

Експорт  товарів, млн.дол. США

186,81

х

х

91,84

88,55

Імпорт  товарів, млн.дол. США

150,31

х

х

93,64

73,85

Сальдо (+,–)

36,51

х

х

х

х

Експорт  послуг, млн.дол. США

19,51

х

х

107,44

106,05

Імпорт  послуг, млн.дол. США

4,71

х

х

68,44

208,15

Сальдо (+,–)

14,81

х

х

х

х

Вантажообіг, млн.ткм

312,6

85,4

68,3

77,3

131,7

Пасажирообіг, млн.пас.км

203,0

1,3

3,2

51,7

91,9

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн

7574,4

73,7

74,6

100,1

109,5

___________________

1 Дані  за  січень–березень  2020р.

2 Березень  2020р. у % до  лютого  2020р.

3 Березень  2020р. у % до  березня  2019р.

4 Січень–березень  2020р. у % до  січня–березня  2019р.

5 Січень–березень  2019р. у % до  січня–березня  2018р.

6 Станом  на  1  квітня.   

7 Квітень  2020р.  у % до  грудня  2019р.

8 Квітень  2019р. у %  до  грудня  2018р.

 

 

 

     Дата останньої модифікації:  04/06/2020