Індекси промислової продукції за видами діяльності

                                    за січень–травень 2020 року

 

(відсотків) 

 

Код за КВЕД-2010

Травень 2020р.

до квітня

2020р.

Травень 2020р.

до травня

2019р.

Січень–травень

2020р. до

січня–травня 2019р.

Промисловість

B+C+D

105,9

83,9

89,2

Добувна та переробна промисловість

B+C

107,9

93,1

97,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

101,2

104,5

104,4

Переробна промисловість

С

113,4

86,2

92,4

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

109,9

57,8

83,3

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

168,3

67,1

62,6

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

67,8

46,2

72,2

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

104,0

92,2

99,2

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

148,2

129,4

105,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

119,4

89,6

90,2

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

220,2

78,9

87,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

96,9

56,8

69,2

_______________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  30/06/2020