Індекси промислової продукції за видами діяльності

                                    за січеньчервень 2020 року

 

(відсотків) 

 

Код за

КВЕД-2010

Червень

2020р.

до травня

2020р.

Червень

2020р.

до червня

2019р.

Січень–червень

2020р. до

січня–червня 2019р.

Промисловість

B+C+D

101,0

88,6

89,1

Добувна та переробна промисловість

B+C

100,4

96,3

97,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

94,3

100,2

103,7

Переробна промисловість

С

104,9

93,9

92,6

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

97,6

86,6

83,8

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

137,9

81,9

66,0

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

136,8

60,3

70,2

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

99,7

92,6

97,8

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

91,5

113,6

106,7

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

141,7

119,1

96,3

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

137,5

113,4

92,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

103,8

64,6

68,5

_______________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  28/07/2020