Індекси промислової продукції за видами діяльності

                                    за січеньлипень 2020 року

 

(відсотків) 

 

Код за

КВЕД-2010

Липень

2020р.

до червня

2020р.

Липень

2020р.

до липня

2019р.

Січень–липень

2020р. до

січня–липня 2019р.

Промисловість

B+C+D

106,4

100,6

90,7

Добувна та переробна промисловість

B+C

105,9

105,9

98,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

100,9

98,3

102,9

Переробна промисловість

С

109,2

111,1

95,4

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

142,1

113,9

88,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

97,6

86,8

68,9

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

144,1

79,2

71,6

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

95,1

109,5

99,5

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

122,0

119,7

109,1

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

96,2

105,5

99,8

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

121,5

156,0

100,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

108,8

82,0

70,1

_______________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  31/08/2020