Індекси промислової продукції за видами діяльності

                                    за січеньсерпень 2020 року

 

(відсотків) 

 

Код за КВЕД-2010

Серпень 2020р.

до липня

2020р.

Серпень 2020р.

до серпня

2019р.

Січень–серпень

2020р. до

січня–серпня 2019р.

Промисловість

B+C+D

99,6

92,6

91,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

100,2

97,4

98,3

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

100,5

98,8

102,4

Переробна промисловість

С

100,1

96,6

95,6

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

79,5

83,8

87,5

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

85,3

119,4

73,0

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

106,7

89,8

73,8

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

104,3

90,0

98,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

104,1

118,1

110,6

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

96,7

106,3

100,9

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

87,8

105,9

101,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

96,8

75,5

70,8

_______________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  29/09/2020