Кількість померлих за окремими причинами смерті

                      у січні-вересні 2020 року

              

 

Коди причин смерті за МКХ10

Осіб

Усього

A00–Y89

13553

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

64

з них

 

 

туберкульоз

A15–A19

46

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

12

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

1618

з них злоякісні

C00–C97

1599

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

2

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

E00–E89

28

з них цукровий діабет

E10–E14

24

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

4

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10

2

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

40

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

9492

з них

 

 

ішемічна хвороба серця

I20–I25

8271

алкогольна кардіоміопатія

I42.6

30

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

640

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

193

з них грип і пневмонія

J10–J18

86

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

429

з них алкогольна хвороба печінки

K70

21

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

3

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

M00–M99

18

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N99

37

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

2

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P07–P96

44

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

Q00–Q99

21

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

682

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

496

з них

 

 

транспортні нещасні випадки

V01–V99

73

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

54

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09

23

випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)

X40–X44,

X46–X49

15

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

2

навмисне самоушкодження

X60–X84

140

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99,

Y00–Y09

7

Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей

U00-U85

380

COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

377

COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

3

 

 

 

 

1

     Дата останньої модифікації:  23/11/2020