Індекси промислової продукції за видами діяльності

                                    за січень–жовтень 2020 року

 

(відсотків) 

 

Код за КВЕД-2010

Жовтень 2020р.

до вересня

2020р.

Жовтень 2020р.

до жовтня

2019р.

Січень–жовтень

2020р. до

січня–жовтня 2019р.

Промисловість

B+C+D

93,1

91,9

92,5

Добувна та переробна промисловість

B+C

91,5

89,4

97,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

103,2

97,6

101,9

Переробна промисловість

С

84,9

84,5

95,2

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

81,6

70,6

86,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

115,4

98,9

77,7

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

98,1

87,1

76,8

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

78,2

71,5

94,3

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

88,4

112,2

113,7

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

96,9

133,7

109,9

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

88,4

111,9

106,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

98,9

101,3

77,1

_______________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  27/11/2020