Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2020 році

                                                                

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

січень

січень-лютий

січень-березень

січень-квітень

січень-травень

січень-червень

січень-липень

січень-серпень

січень-вересень

січень-жовтень

січень-листопад

січень-грудень

Усього

9043

9069

9129

8964

8974

9299

9429

9495

9606

9719

9787

 

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

9277

9569

10074

10321

10436

10554

10773

10881

11049

11136

11219

 

Промисловість

11840

11839

11886

11333

11253

11528

11700

11806

11877

11950

12006

 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

16256

15225

14982

15058

15287

15502

15803

16092

16079

15943

15721

 

Переробна промисловість

11027

11159

11261

10530

10397

10577

10820

10949

11060

11183

11281

 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

13644

13595

13634

13350

13310

13934

13874

13872

13884

13891

13926

 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

9017

8879

8689

8478

8558

8699

8827

8922

8936

8968

8985

 

Будівництво

5882

6098

5822

5295

5219

5368

5518

5611

5821

5976

6036

 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

7549

7391

7351

7037

6952

6999

7037

7087

7157

7219

7265

 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

10444

10278

10271

10329

10150

10212

10456

10678

10755

10892

10851

 

Тимчасове розміщування й організація харчування

8867

8908

8293

7261

6434

6177

6066

6137

6247

6299

6263

 

Інформація та телекомунікації

8611

8517

8572

8370

8293

8375

8439

8503

8520

8560

8681

 

Фінансова та страхова діяльність

12574

12918

12843

12632

12404

12482

12554

12540

12467

12448

12439

 

Операції з нерухомим майном

7744

7763

7604

7235

7080

7117

7092

7075

7157

7216

7281

 

Професійна, наукова та технічна діяльність

10270

10175

10094

9928

9949

10142

10265

10314

10439

10559

10628

 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

7113

7102

7201

6971

6866

6860

6872

6899

6922

6945

6977

 

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

12646

12867

13013

13075

13099

13353

13814

13980

14059

14034

14168

 

Освіта

8083

8137

8172

8135

8200

8772

8773

8679

8798

8863

8862

 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

6412

6421

6590

6591

6772

7162

7334

7523

7701

8037

8271

 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

6422

6448

6422

6309

6248

6426

6507

6504

6568

6604

6649

 

Надання інших видів послуг

12811

12769

11617

10909

11518

11816

12043

12319

12710

12896

13146

 

__________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 04/01/2021