Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

                                             у січнілистопаді 2020 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

54364676,9

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

37669577,9

69,3

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

4175972,8

7,7

Переробна промисловість

С

33493605,1

61,6

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

2692247,7

4,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

312714,6

0,6

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

4220217,0

7,8

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

11038433,6

20,3

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

10287767,0

18,9

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

497966,0

0,9

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

3451376,5

6,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

16214757,4

29,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

480341,6

0,9

__________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  12/01/2021