Індекси промислової продукції за видами діяльності

                                    за січеньлистопад 2020 року

 

(відсотків) 

 

Код за

КВЕД-2010

Листопад 2020р.

до жовтня

2020р.

Листопад 2020р.

до листопада

2019р.

Січень–листопад

2020р. до

січня–листопада 2019р.

Промисловість

B+C+D

89,0

84,8

91,8

Добувна та переробна промисловість

B+C

82,0

77,1

95,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

97,7

97,8

101,5

Переробна промисловість

С

71,3

64,4

92,2

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

88,1

69,5

85,2

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

107,8

114,1

80,9

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

103,3

91,2

78,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

37,4

27,6

87,4

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

98,2

143,4

116,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

76,3

96,9

108,4

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

99,8

112,3

107,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

111,7

111,0

79,9

_______________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  30/12/2020