Індекси промислової продукції за видами діяльності

                                                        за 2020 рік

 

(відсотків) 

 

Код за

КВЕД-2010

Грудень 2020

до листопада

2020

Грудень 2020

до грудня

2019

2020

до

2019

Промисловість

B+C+D

122,8

105,2

92,9

Добувна та переробна промисловість

B+C

128,2

101,4

96,3

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

103,5

96,3

101,0

Переробна промисловість

С

151,2

104,9

93,3

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

111,3

81,6

84,8

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

83,5

112,5

83,1

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

92,7

96,1

79,4

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

357,0

98,0

88,4

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

68,0

125,8

116,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

90,3

121,9

109,9

машинобудування

26-30

105,0

150,7

110,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

109,8

117,2

82,9

_______________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  28/01/2021