Обсяг реалізованих послуг по Івано-Франківській області

                                 у І кварталі 2020 року

 

 

Код за                             КВЕД-2010

Обсяг реалізованих послуг, тис.грн

У т.ч. реалізовано послуг населенню

усього, тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

 

2043548,6

884847,0

43,3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

747153,9

90536,6

12,1

Наземний і трубопровідний транспорт

49

442183,2

66264,4

15,0

Водний транспорт

50

Авіаційний транспорт

51

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

к

к

к

Поштова та кур'єрська діяльність

53

к

к

к

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

176519,6

129513,3

73,4

Тимчасове розміщування

55

163278,8

120383,5

73,7

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

13240,8

9129,8

69,0

Інформація та телекомунікації

J

153596,2

74013,9

48,2

Видавнича діяльність

58

7482,6

577,3

7,7

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів

59

11113,2

11074,9

99,7

Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

60

6130,0

3442,5

56,2

Телекомунікації (електрозв'язок)

61

83518,3

58579,6

70,1

Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність

62

43188,8

к

к

Надання інформаційних послуг

63

2163,3

к

к

Операції з нерухомим майном

L

237812,7

16052,3

6,7

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

116207,1

36104,3

31,1

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

69

5783,4

1391,6

24,1

Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування

70

5460,7

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження

71

81087,5

33366,8

41,1

Наукові дослідження та розробки

72

13742,2

к

к

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку

73

7375,3

к

к

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

74

743,8

к

к

Ветеринарна діяльність

75

2014,2

999,9

49,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

323942,6

267607,3

82,6

Освіта

P

212637,3

208426,9

98,0

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

60316,0

51968,6

86,2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

7789,8

5704,4

73,2

Надання інших видів послуг

S

7573,4

4919,4

65,0

   _____________

   к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.  

 

 

 

 

     Дата останньої модифікації: 09/06/2020