Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів (2005-2013рр.)

 

Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів1

 

 

2010

2011

2012

2013

20142

20152

20162

20172

20182

2019

2020

Розподіл населення (%) за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів  у місяць, грн

 

до 3000,0

100,0

100,0

96,7

97,0

92,4

85,4

61,0

19,5

19,8

4,2

2,0

3000,1–4000,02

3,3

3,0

7,6

14,6

39,0

42,3

21,6

17,7

14,3

4000,1–5000,03

18,0

26,9

29,2

27,2

5000,1–6000,04

20,2

31,7

22,4

18,7

6000,1–7000,0

11,8

14,0

7000,1–8000,0

2,5

9,1

8000,1–9000,0

4,3

6,3

9000,1–10000,0

3,2

4,9

10000,1–11000,0

1,6

1,9

11000,1–12000,0

1,2

1,0

понад 12000,0

1,9

0,6

__________________

1  Починаючи з 2011р. при розрахунках середньодушових показників, а також показників диференціації населення (домогосподарств) за рівнем матеріального добробуту розпочато використання шкали еквівалентності. Відповідно були перераховані дані 2010р.

2 У 2012–2018рр. – 3000,1– 4080,0 грн

3 У 2017–2018рр. – 4080,1–5160,0 грн

4 У 2017–2018рр. – понад 5160,0 грн

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 15/11/2021