Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів в атмосферне повітря за категоріями джерел викидів

                                                                                                             у 2020 році

 

Найменування

категорій

Кількість викинутих у атмосферне повітря забруднюючих речовин, тон

сірки діоксид

діоксид азоту

оксид вуглецю

неметанові леткі органічні сполуки

поліароматичні вуглеводні

тверді частинки Тч2,5

тверді частинки

Тч10

аміак

Усього

95639,7

11203,0

3053,9

4705,1

0,6

230,9

3303,3

339,2

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

Енергетика

95424,6

10396,5

2434,8

2381,7

0,6

61,7

1404,0

0,4

Виробництво

212,5

772,6

486,2

357,1

0,0

40,0

1188,9

20,4

Сільське господарство

1,4

1,0

77,5

40,8

68,8

697,0

305,5

Відходи

1,1

5,1

29,8

20,5

0,0

1,2

12,9

Інші стаціонарні джерела викидів

0,1

27,8

25,6

1905,0

60,4

12,2

0,0

 

 

 

 

     Дата останньої модифікації: 29/04/2021