Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2020 році1

                                                   (остаточні дані)

(тис.грн)

 

Код за

КВЕД-2010

Січень

Січень– лютий

Січень– березень

Січень– квітень

Січень– травень

Січень– червень

Січень– липень

Січень–серпень

Січень–вересень

Січень–жовтень

Січень–листопад

Січень–грудень

тис.грн

у % до всієї  реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

4597699,9

8925134,9

13329251,7

17187048,9

21360587,3

26331247,9

31528330,3

36494863,3

42607764,9

48673059,6

54573784,9

61429002,3

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

2809182,3

5498858,2

8057919,2

10737490,9

13910751,7

17373278,3

21065691,3

24806296,4

29376899,9

33899175,7

37696714,5

42069659,2

68,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

551057,1

720578,7

852421,1

1269092,8

1634660,5

2072388,5

2277067,1

2529203,6

3140243,2

3732940,8

4204740,6

4660849,3

7,6

Переробна промисловість

С

2258125,2

4778279,5

7205498,1

9468398,1

12276091,2

15300889,8

18788624,2

22277092,8

26236656,7

30166234,9

33491973,9

37408809,9

60,9

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

217492,3

456550,5

696166,7

915284,7

1135647,9

1367753,8

1625615,3

1862102,2

2119721,9

2405586,7

2692255,9

3016542,3

4,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

36254,8

68027,8

93214,8

101880,3

122500,5

149107,8

184775,3

210460,9

244009,6

275638,6

312714,6

340434,3

0,6

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

307026,9

693931,5

1023805,8

1244482,1

1534706,3

1859359,9

2316310,9

2776080,7

3246257,4

3732620,9

4220719,6

4748691,8

7,7

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

936380,4

1787826,4

2532071,9

3464056,9

4374213,0

5433984,1

6507918,5

7576068,3

8905986,1

10230631,4

11038553,4

12552736,3

20,4

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

372786,0

970746,2

1686798,1

2381762,8

3450403,9

4361720,7

5574821,0

6779660,4

8046110,8

9214594,5

10287767,0

11141069,3

18,1

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

30137,1

61763,8

93576,2

122645,2

157221,4

207196,4

259264,4

309116.0

378535,8

443055,3

497916,6

559038,2

0,9

машинобудування

26-30

269750,2

562704,4

801557,9

920648,3

1123046,6

1457375,2

1731048,9

2072105,3

2493964,1

2957113,2

3447941,2

3921145,8

6,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

1746807,7

3343699,5

5144746,3

6283926,4

7243513,0

8707000,4

10167461,7

11348924,0

12844307,3

14339258,3

16396497,4

18832442,7

30,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

41709,9

82577,2

126586,2

165631,6

206322,6

250969,2

295177,3

339642,9

386557,7

434625,6

480573,0

526900,4

0,9

______________

1 Інформація підготовлена за результатами державного статистичного спостереження "Економічні показники короткотермінової статистики промисловості". Дані за видами діяльності сформовані за однорідними продуктами відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010) (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2021р.).

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 15/03/2021