Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2020 році     

                                            (остаточні дані)    

               

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за КВЕД-2010

Січень

Січень- лютий

Січень- березень

Січень- квітень

Січень- травень

Січень- червень

Січень- липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-листопад

Січень-грудень

Промисловість

B+C+D

97,1

102,0

95,4

91,1

89,7

89,6

91,2

91,6

93,2

93,1

92,3

93,4

Добувна та переробна промисловість

B+C

109,1

115,1

103,5

98,8

97,5

97,4

98,7

98,5

99,1

98,0

96,0

96,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

104,0

105,5

104,6

104,4

104,4

103,7

102,9

102,4

102,4

101,9

101,5

101,0

Переробна промисловість

С

114,1

124,2

102,7

94,6

92,7

93,0

95,7

95,9

96,9

95,5

92,5

93,6

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

118,9

122,3

105,8

94,0

84,6

85,1

89,3

88,7

90,3

88,2

86,5

86,4

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

89,1

85,0

70,4

61,5

62,6

66,0

68,9

73,0

75,2

77,7

80,9

83,1

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

69,7

81,8

84,9

78,2

72,3

70,4

71,7

74,0

75,8

77,0

78,2

79,6

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

125,9

150,1

106,6

101,5

99,2

97,8

99,5

98,0

97,3

94,3

87,4

88,4

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

114,3

111,5

107,1

97,7

105,3

107,0

109,5

111,0

114,2

114,0

116,6

117,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

114,4

119,7

98,4

91,0

90,8

99,0

100,4

103,0

107,0

110,4

109,4

110,8

машинобудування

26-30

129,2

127,1

113,0

91,2

88,6

93,2

101,9

102,6

106,9

107,6

108,3

111,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

74,6

76,9

77,7

73,1

70,4

69,9

71,6

72,4

76,3

78,6

81,4

84,3

_____________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  01/03/2021