Кількість померлих за причинами смерті у січні 2021 року                 

 

 

Коди причин смерті за МКХ-10

Осіб

Усього

A00–U85

1689

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

5

з них

 

 

туберкульоз

A15–A19

2

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

2

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

184

з них злоякісні

C00–C97

182

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

E00–E89

4

з них цукровий діабет

E10–E14

4

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

2

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

1146

з них

 

 

ішемічна хвороба серця

I20–I25

996

алкогольна кардіоміопатія

I42.6

2

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

91

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

22

з них грип і пневмонія

J10–J18

16

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

46

з них алкогольна хвороба печінки

K70

1

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

M00–M99

2

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N98

2

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

1

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P00–P96

6

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

Q00–Q99

1

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

97

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

55

з них

 

 

транспортні нещасні випадки

V01–V99

19

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

3

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09

3

випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)

X40–X44,

X46–X49

4

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

навмисне самоушкодження

X60–X84

9

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99,

Y00–Y09

Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей

U00-U85

116

COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

116

COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

 

 

 

 

 

1

     Дата останньої модифікації:  23/03/2021