Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності за січень 2021 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

5885732,0

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

3679811,1

62,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

531499,7

9,0

Переробна промисловість

С

3148311,4

53,5

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

216799,3

3,7

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

16315,0

0,3

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

453099,7

7,8

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

к

к

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

353980,9

6,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

22895,0

0,4

машинобудування

26-30

345181,8

5,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

2160787,2

36,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

45133,7

0,8

__________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  10/03/2021