Індекси промислової продукції за видами діяльності

                                        за січень 2021 року

 

(відсотків) 

 

Код

за КВЕД-2010

Січень 2021

до

грудня 2020

Січень 2021

до

січня 2020

Промисловість

B+C+D

88,6

105,7

Добувна та переробна промисловість

B+C

88,1

105,3

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

96,6

94,6

Переробна промисловість

С

82,7

114,8

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

74,5

65,1

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

71,8

82,6

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

86,9

119,6

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

96,2

132,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

48,8

92,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

37,4

84,0

машинобудування

26-30

74,5

114,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

89,9

106,7

_______________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  03/03/2021