Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

                                          у січнілютому 2021 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

12409941,5

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

8089362,4

65,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1134991,9

9,1

Переробна промисловість

С

6954370,5

56,1

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

451912,4

3,7

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

38975,8

0,3

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

954200,2

7,7

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

к

к

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

754472,1

6,1

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

60200,3

0,5

машинобудування

26-30

809574,4

6,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

4229975,3

34,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

90603,8

0,7

__________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  06/04/2021