Індекси промислової продукції за видами діяльності

                                    за січень–лютий 2021 року

 

(відсотків) 

 

Код за КВЕД-2010

Лютий 2021р.

до січня

2021р.

Лютий 2021р.

до лютого

2020р.

Січень–лютий

2021р. до

січня–лютого 2020р.

Промисловість

B+C+D

95,9

99,7

102,7

Добувна та переробна промисловість

B+C

100,2

101,0

103,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

94,4

95,0

94,8

Переробна промисловість

С

104,4

105,5

109,9

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

118,6

71,3

68,3

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

125,2

111,3

96,4

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

112,3

89,1

101,4

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

94,8

123,8

128,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

116,6

66,9

76,6

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

190,6

137,8

114,1

машинобудування

26-30

134,2

120,9

118,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

84,5

95,8

101,4

_______________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  29/03/2021