Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

                                                  у січніберезні 2021 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

19461254,2

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

12785900,9

65,7

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1561020,7

8,0

Переробна промисловість

С

11224880,2

57,7

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

742352,0

3,8

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

77752,4

0,4

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

1519120,4

7,8

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

к

к

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1537498,9

7,9

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

109087,3

0,6

машинобудування

26-30

1295191,5

6,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

6538363,7

33,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

136989,6

0,7

__________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  07/05/2021