Індекси промислової продукції за видами діяльності

                                          за січень–березень 2021 року

 

(відсотків) 

 

Код

за КВЕД-2010

Березень 2021р.

до лютого

2021р.

Березень 2021р.

до березня

2020р.

Січень–березень

2021р. до

січня–березня 2020р.

Промисловість

B+C+D

115,3

115,4

107,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

111,5

114,3

106,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

112,4

100,7

96,8

Переробна промисловість

С

110,9

125,9

115,2

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

98,3

85,9

73,6

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

103,8

130,9

106,7

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

113,8

97,4

99,8

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

100,1

139,2

131,5

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

187,7

101,8

87,5

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

99,2

134,0

121,3

машинобудування

26-30

105,7

184,3

136,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

127,2

118,5

107,1

_______________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  28/04/2021