Основні показники соціально-економічного розвитку регіону

 

 

Фактично

за

січеньквітень

2021р.

Темпи  зростання  (зниження), %

квітень  2021р. до

 

 січень–квітень

2021р.

до

січня–квітня

 2020р.

 

довідково:

січень–квітень

2020р.

до

січня–квітня

 2019р.

березня

   2021р.

квітня

   2020р.

Середньомісячна  заробітна плата одного  працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн

109431

106,72

124,33

119,94

113,55

   реальна, %

х

105,02

114,23

111,14

110,25

Заборгованість  із виплати заробітної плати6 усього, млн.грн

37,5

105,8

261,2

х

х

Індекс споживчих цін

х

100,7

108,7

104,67   

101,68

Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн

19461,31

х

х

х

х

Індекс промислової  продукції

х

99,2

118,4

108,7

91,1

Індекс сільськогосподарської продукції

х

х

х

94,0

102,5

Обсяг  виробленої  будівельної продукції, тис.грн

774347

х

х

х

х

Індекс будівельної  продукції

х

х

х

97,4

97,0

Капітальні інвестиції, млн.грн

1556,11

х

х

147,54

50,55

Загальна площа житлових бузівель, прийнятих в експлуатацію, тис.м2

118,81

х

х

78,54

64,45

Експорт  товарів, млн.дол. США

264,21

х

х

140,54

91,85

Імпорт  товарів, млн.дол. США

184,41

х

х

121,94

93,65

Сальдо (+, –)

79,81

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США

20,11

х

х

103,04

107,45

Імпорт послуг, млн.дол.США

5,81

х

х

124,94

68,45

Сальдо (+, )

14,31

х

х

х

х

Вантажообіг, млн.ткм

359,8

100,5

156,2

115,1

77,3

Пасажирообіг, млн.пас.км

194,6

127,5

200,3

95,9

51,7

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн

9643,8

111,1

158,4

116,0

100,1

___________________

1 Дані  за  січень–березень.

2 Березень 2021р. у % до лютого 2021р.

3 Березень 2021р.  у  % до березня 2020р.

4 Січень–березень 2021р. у % до січня–березня  2020р.

5 Січень–березень 2020р. у % до січня–березня  2019р.

6 Станом  на  1  квітня.   

7 Квітень 2021р. до  грудня  2020р.

8 Квітень 2020р. до  грудня  2019р.

 

 

 

     Дата останньої модифікації:  04/06/2021