Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

                                                  у січніквітні 2021 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

27093830,5

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

18356356,6

67,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

2047947,5

7,6

Переробна промисловість

С

16308409,1

60,2

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

1061903,7

3,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

102708,1

0,4

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

2063130,7

7,6

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

к

к

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

2620557,7

9,7

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

167482,0

0,6

машинобудування

26-30

1824301.4

6,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

8552296,9

31,5

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

185177,0

0,7

__________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  04/06/2021