Індекси промислової продукції за видами діяльності

                                        за січень–квітень 2021 року

 

(відсотків) 

 

Код за КВЕД-2010

Квітень 2021р.

до березня

2021р.

Квітень 2021р.

до квітня

2020р.

Січень–квітень

2021р. до

січня–квітня 2020р.

Промисловість

B+C+D

99,2

118,4

108,7

Добувна та переробна промисловість

B+C

101,2

109,1

106,1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

96,5

97,9

97,1

Переробна промисловість

С

104,6

118,2

113,6

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

106,7

105,3

80,1

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

87,4

189,7

119,4

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

96,3

172,1

119,8

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

104,6

86,1

112,1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

134,8

149,7

105,1

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

125,2

154,3

131,1

машинобудування

26-30

88,0

345,5

160,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

93,8

157,6

116,7

_______________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  28/05/2021