Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

                                                  у січнітравні 2021 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

33779454,5

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

23427357,2

69,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

2777828,9

8,2

Переробна промисловість

С

20649528,3

61,2

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

1321206,7

3,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

129664,0

0,4

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

2610867,3

7,7

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

к

к

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

3665592,6

10,9

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

235564,5

0,7

машинобудування

26-30

2378232,2

7,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

10115965,2

29,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

236132,1

0,7

__________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  09/07/2021