Індекси промислової продукції за видами діяльності

                                        за січень–травень 2021 року

 

(відсотків) 

 

Код за

КВЕД-2010

Травень 2021р.

до квітня

2021р.

Травень 2021р.

до травня

2020р.

Січень–травень

2021р. до

січня–травня 2020р.

Промисловість

B+C+D

93,5

104,8

107,9

Добувна та переробна промисловість

B+C

94,7

95,8

103,9

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

104,9

101,5

98,0

Переробна промисловість

С

87,8

91,6

108,7

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

76,5

73,6

78,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

87,8

98,7

115,1

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

102,3

259,2

136,5

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

81,3

67,4

101,6

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

100,2

101,6

104,1

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

128,0

165,7

139,8

машинобудування

26-30

78,8

124,9

153,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

89,9

146,9

121,4

_______________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  01/07/2021