Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

                                                  у січнічервні 2021 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

41564246,4

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

29445692,9

70,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

3611425,1

8,7

Переробна промисловість

С

25834267,8

62,1

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

1593420,2

3,8

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

159954,7

0,4

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

3210404,9

7,7

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

к

к

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

5029665,3

12,1

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

309792,1

0,7

машинобудування

26-30

2814612,0

6,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

11832043,5

28,5

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

286510,0

0,7

__________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  04/08/2021