Індекси промислової продукції за видами діяльності

                                        за січень–червень 2021 року

 

(відсотків) 

 

Код за

КВЕД-2010

Червень 2021р.

до травня

2021р.

Червень 2021р.

до червня

2020р.

Січень–червень

2021р. до

січня–червня 2020р.

Промисловість

B+C+D

102,0

105,7

107,6

Добувна та переробна промисловість

B+C

106,0

101,0

103,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

95,8

103,1

98,8

Переробна промисловість

С

114,2

99,7

107,0

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

109,7

82,8

79,5

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

116,1

83,1

108,1

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

103,3

196,7

145,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

120,8

81,7

97,8

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

118,4

130,8

109,7

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

79,7

85,8

124,6

машинобудування

26-30

101,6

92,3

140,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

89,9

127,2

122,2

_______________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  28/07/2021