Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

                                                  у січнісерпні 2021 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

57715125,5

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

41927769,8

72,6

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

5406588,4

9,3

Переробна промисловість

С

36521181,4

63,3

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

2148672,1

3,7

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

205232,7

0,4

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

4451989,8

7,7

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

к

к

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

7846979,2

13,6

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

494041,8

0,9

машинобудування

26-30

3592066,8

6,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

15392796,1

26,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

394559,6

0,7

__________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

А р х і в по місяцях 2021 року:

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Архів 2020 року(остаточні дані)

 

Архів 2019 року(остаточні дані)

 

Архів 2018 року(остаточні дані)

 

Архів 2017 року(остаточні дані)

 

Архів 2016 року(уточнені дані)

 

Архів 2015 року(уточнені дані)

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  06/10/2021