Індекси промислової продукції за видами діяльності

                                        за січень–листопад 2021 року

 

(відсотків) 

 

Код за

КВЕД-2010

Листопад 2021р.

до жовтня

2021р.

Листопад 2021р.

до листопада

2020р.

Січень–листопад

2021р. до

січня–листопада 2020р.

Промисловість

B+C+D

98,6

117,7

106,4

Добувна та переробна промисловість

B+C

98,8

126,7

103,3

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

97,8

104,0

101,4

Переробна промисловість

С

99,4

147,5

104,6

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

102,4

128,1

87,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

125,3

66,7

87,1

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

97,5

107,6

129,8

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

96,3

284,5

99,1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

95,9

106,1

109,6

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

86,0

137,7

122,2

машинобудування

26-30

121,7

103,3

113,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

98,1

96,7

117,0

_______________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  29/12/2021