Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої  їм заробітної плати

                             та видами економічної діяльності у вересні 2021 року

 

 

Кількість

працівників,

яким оплачено

50% і більше

робочого часу,

встановленого на вересень, осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата нарахована в межах, %

до

6000,00

грн

від

6000,01 до

7000,00

грн

від

7000,01 до

8000,00

грн

від

8000,01 до

10000,00

грн

від 10000,01  до

12000,00

грн

від 12000,01 до

15000,00

грн

від 15000,01 до

20000,00

грн

від 20000,01 до

25000,00

грн

понад

25000,00

грн

Усього

151774

19,2

18,2

7,5

11,6

9,7

11,0

11,9

5,3

5,6

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

6417

13,1

14,6

6,9

8,7

7,8

9,3

14,3

9,5

15,8

Промисловість

34555

13,5

16,1

6,7

12,6

12,2

14,4

13,1

5,1

6,3

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

2136

6,9

5,7

4,4

9,9

10,8

20,6

14,5

7,2

20,0

Переробна промисловість

22005

15,8

22,1

7,4

12,9

12,7

12,8

9,2

3,2

3,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

8230

7,1

3,5

3,9

10,1

11,2

18,1

24,9

10,7

10,5

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2184

21,3

12,9

11,8

21,8

12,0

10,5

6,5

1,9

1,3

Будівництво

5874

18,5

37,2

8,9

7,2

4,4

4,5

5,0

5,5

8,8

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

7661

22,2

51,2

8,9

7,4

3,6

3,2

1,9

0,8

0,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

6358

36,4

17,1

5,8

6,9

5,1

5,2

6,8

4,4

12,3

Тимчасове розміщування й організація харчування

905

25,9

23,1

8,3

8,8

8,5

7,6

11,5

2,9

3,4

Інформація та телекомунікації

1496

27,8

35,0

9,5

12,2

5,4

4,0

3,1

1,1

1,9

Фінансова та страхова діяльність

811

11,6

23,2

7,6

13,8

10,5

12,8

10,9

4,2

5,4

Операції з нерухомим майном

921

16,9

23,6

14,1

15,7

9,3

5,8

6,4

5,0

3,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

2405

18,3

16,9

9,4

14,3

10,1

9,4

10,2

4,5

6,9

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3312

19,1

31,5

9,5

14,0

8,5

8,1

5,6

2,2

1,5

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

32339

16,7

10,0

6,6

11,8

11,6

14,4

16,8

6,6

5,5

Освіта

25396

14,9

13,1

6,7

11,5

10,2

12,9

17,9

8,2

4,6

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

21213

31,7

21,1

10,4

14,4

8,1

6,1

4,2

1,8

2,2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

1600

22,5

10,2

7,2

14,4

11,5

13,0

9,5

6,8

4,9

Надання інших видів послуг

511

18,2

39,1

8,4

6,3

5,5

6,1

4,7

4,5

7,2

_________

Примітка. Інформацію сформовано по юридичних особах із кількістю працівників 10 і більше осіб за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

 

 

А р х і в 2021 року:

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

 

А р х і в 2020 року:

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

 

А р х і в 2019 року:

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

 

 

 

 

     Дата останньої модифікації:  05/01/2022