Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів (2005-2013рр.)

Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів (2010-2020рр.)

 

 

Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів1

(за результатами вибіркового обстеження умов життя домогосподарств)

 

  

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Розподіл населення (%) за рівнем середньодушових  еквівалентних загальних доходів  у місяць, грн

 

до 3000,0

85,4

61,0

19,5

19,8

4,2

2,0

0,2

3000,1–4000,01

14,6

39,0

42,3

21,6

17,7

14,3

11,8

4000,1–5000,02

18,0

26,9

29,2

27,2

17,3

5000,1–6000,03

20,2

31,7

22,4

18,7

20,6

6000,1-7000,0

11,8

14,0

27,9

7000,1-8000,0

2,5

9,1

2,9

8000,1-9000,0

4,3

6,3

3,8

9000,1-10000,0

3,2

4,9

6,6

10000,1-11000,0

1,6

1,9

0,6

11000,1-12000,0

1,2

1,0

5,8

понад 12000,0

1,9

0,6

2,5

__________________

1 У 2015 - 2016рр. – понад 3000,0 грн, у 2017 - 2018рр. – 3000,1 - 4080,0 грн

2 У 2017 - 2018рр. – 4080,1 - 5160,0 грн

3 У 2017 - 2018рр. –  понад 5160,0 грн

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 15/11/2022